GKSS


GKSS Historia
Historikgruppen på GKSS startades 2013 med målet att försöka bevara all tillgänglig dokumentation rörande GKSS digitalt. Under vår och höst träffas vi varje vecka vid arbets- och sorteringsträffar och följer en föränderlig strategi inför fortsatt arbete.
Här hittar GKSS
- historik från 1860
- ritningar på båtar.
- foton under årens lopp.
- mm...
Historikgruppen arbetar för fullt och det kommer mera efter hand.

GKSS Seglarbladet.
Länk till GKSS samtliga seglarblad som de har lagt upp på sin hemsida.


Stjärnbåten i GKSS Seglarbladet
Här är en länk till urklipp i GKKS Seglarblad som bara har med Stjärnbåten att göra från 1913 och framåt.

Båt-register på webben.
Tärnungen
Långedragsjullar  
GKSS-ekan
Svenska Kosterbåtsförbundet
Kosterbåten
Ljungströmare


Stjärnbåtskonsortiet
Gamla seglare reparerar gamla Stjärnbåter i Nol och seglar dessa på Västkusten.