Kort historik om Stjärnbåten genom åren.

1913
Rymlig (senare döptes båten till Joyce) var namnet på den båt som ritades och byggdes 1913 av Janne Jacobsson (1871-1952), Göteborg.
1921 Loggbok från Joyce segling på Västkusten.
1924 Janne Jacobsson på varvet.
1927 Joyce avmallas och GKSS beställer 20 båtar.
1928 Alla 21 båtarna levererades i maj till Långedrags hamn och lottades ut till juniorerna
1932 I Finland byggdes det Vingbåten efter samma ritningar som Stjärnbåten.
1933 Komplett fantastiskt fartygsregister för GKSS. Innehåller många olika klasser.
   
1935 Vid GKSS 75-årsjubileum utgavs det en Jubileumsbok GKSS 75 år.
1936  
1937 Loch Long börjar byggas i England efter ritningar av Stjärnbåten.
1938 Utdrag ur GKSS Båtregister. Många Stjärnbåter med i listan.
1939 Stjärnbåtan antogos som officella klass av Svenska Seglarförbundet.
1945 Janne jacobsson presenteras i boken "Uppslagsverk för båtfolk".
1948 Utdrag ur GKSS båtregister.
1951 Debatt om Stjärnbåten i Seglarbladet (Artiklar).
1960 Vid GKSS 100-årsjubileum utgavs det en Jubileumsbok GKSS 100 år.
1966 Byggdes många Stjärnbåtar med den klassiska riggen från 1936 om till Stjärna 66. De fick föra spinnaker. Man splittrade klassen och några år senare så försvann Stjärnbåten i stort sett som kappseglingsbåt.
1969 GKSS beställer en Stjärna 66 hos Gustav Ekelund.
1973 Byggdes den sist kända Stjärnbåten. Denna båt fick nr *531. *535 byggdes 2015.
2004 Brev till Lars Forster angående *15 och båtens öde?
Joyce Anteckningar av Bengt-Arne Runnerström, Uddevalla efter telefonsamtal med Lars Forster.
2010  
2015 Claes Öhman, Baggensfjärdens Stjärnbåtsseglare har gått ur tiden. *535 Alma byggs.
   
   
 
 
   
Filmer  
Diverse bilder