Seglingens historia i Sverige
Segling har förekommit överallt där det har funnits vatten. Vattenvägen var historiens "motorväg" där folk och gods enkelt och effektivt transporterades på. Här är tänkt att sammanfatta hur det en gång såg ut när folk seglade mer och mer på sin fritid.
 
Ostkusten Gävle -Stockholm - Söderköping
   
Västkusten Strömstad - Göteborg - Halmstad.
   
Inlandsjöarna Vänern, Vättern, Mälaren m fl större och mindre insjöar.
   
Seglingens framtid? Från 200 startande i 3 klasser till 200 startande i 90 klasser. Varför.
Seglarskolor Då och nu.
   
0000000000