Startlistor och resultat från kappseglingar med Stjärnbåten från 1917.

Det kappseglades mycket med Stjärnbåten under många år. Det var en väldigt stor klass fr o m ca 1927 t o m ca 1970 både på Västkusten och Ostkusten. Startfälten kunde ibland uppgå till 50 startande. Betydde mycket för ungdomen. Många storseglare startade sin bana som junior i Stjärnbåten.

§ 5. Obligatoriska detaljer vid kappsegling.
1913  
1914  
1915  
1916  
1917 GKSS, Æolus och pojkseglingar
1918 Distans- och triangelseglingar Æolus o G'KSS
1919 Æolus och Vingabanan. Startlista för torsdagsegling.
1920 Långedrag o Torsdagssegling
1921 GKSS distans
1922 GKSS Æolus juniorer är på gång med mera
1923 Göteborgsregattan
1924 Kanotföreningen är med och arrangerar kappsegling med mera.
1925 Juniorer o Bidevindssegling med Æolus o GKSS.
1926 GKSS arrangerar mycket.
1927 Kullaviksdagen o Marstrand med mera.
1928 Mycket seglingar vid Långedrag och med Juniorerna, Marstrand med mera.
1929 Ahrenbergsregattan bl a.
1930 Ahrenbergsregattan o GKSS
1931 Junioravdelningen i GKSS är aktiv. Ahrenbergsregatta med mera.
1932 Långedrag samt Ahrenbergsregattan
1933 Ahrenbergsregattan.
1934 SSMK & GKSS
1935 GKSS Långedrag o Ahrenbergsregattan
1936 Badgästernas SF och GKSS till Stenungsund.
1937 InterSkandinaviska lagkappseglingar.
1938 Vår-regatta och annat i Göteborg. Finland ville ha Stjärnbåten som OS-båt.
1939 Månadsregattor och Marstrand
1940 Ahrenbergsregatta o Juniregatta.
1941 Skolseglingar bl a.
1942 GKSS har månadsregattor
1943 Spinnaker & Flicksegling på Ahrenbergsregattan.
1944 Stora Skolseglingar
1945 Ahrenbergs och GKSS Augustiregatta.Ca 40 Stjärnbåtar på startlinjen.
1946 Svenska Skolseglingarna. Många tidningsartiklar från Västkustens seglingar.
1947 Ahrenbergsregattan.
1948 Svenska skolseglingar
1949 Ahrenbergs- och Augustiregattor.
1950 Svenska skolseglingar och Triangelns Hederpris
1951 GKSS Augusti-regattan o Ahrenbergsregatta.
1952 Svenska Skolseglingar och Vattenfest.
1953 GKSS Augusti-regattan o Ahrenbergsregatta.
1954 Inteskandivaviska regattan och Svenska Skolseglingar.
1955 GKSS Augusti-regattan o Ahrenbergsregatta.
1956 Ahrenbergsregattan
1957 Ahrenbergs- och Augustiregattor samt Svenska Skolseglingar.
1958 GKSS Augusti-regattan och Ahrenbergsregatta.
1959 Svenska Skolseglingar
1960 Interskandinaviska Junior-regattan och GKSS Jubileumsregatta.
1961

Ahrenbergs- o ch Augusti-regattor.

1962 GKSS Jubileumsregatta och Lagkappseglingar
1963 GKSS Lagkappsegling och Ahrenbergsregatta bl a.
1964 Kullaviksregattan, Budskärsregattan o Ahrenbergsregattan
1965 Internationell Junior-regatta.
1966 Marstrandsregatta. Stjärna 66 kappseglar.
1967 Kullaviksdagen
1968 Ödsmål.
1969 Tjörn runt o Stenungsön.
1970 T o m t
1971 T o m t
1972 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 18 Stjärnbåtar.
1973 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 18 Stjärnbåtar.
1974 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 18 Stjärnbåtar.
1975 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 18 Stjärnbåtar.
1976 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 17 Stjärnbåtar.
1977 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 14 Stjärnbåtar.
1978 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 7 Stjärnbåtar.
1979 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 10 Stjärnbåtar.
1980 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 7 Stjärnbåtar.
1981 Sandviken Segelsällskap kappseglar med ca 5 Stjärnbåtar.
1982  
1983 Inga med kappseglingar med stjärnbåten.
  Sandhamns Seglande Stjärnor kappseglar.
1990 Sandhamns Seglande Stjärnor kappseglar.
2013 Stjärnbåtens jubileumsregatta - Långedrag och Saltsjöbaden.
2014 Långedrag och Baggensfjärden
2015 Långedrag, Marstrand o Baggensfjärden.
2016 Stjärnbåts-VM i Långedrag
2017

Stjärnbåts-VM i Långedrag

2018 Program
2019 Stjärnbåts-VM i Långedrag.
2020  
2021  
                 Att segla är nödvändigt !