Ritningar till Stjärnbåten och Stjärna 66

1913
Pojkbåten som ritades av Jan Jacobsson, Arendal. Seglarbladet 10 mars 1924.
1944 Byggritning.
1946 GKSS köper segel till Stjärnbåten från England.
1954 Byggritning.
1954 Ändringsbbestämmelser för Stjärnbåten och GKSS-ekan.
1962 Seglarbladet skriver om utrustningsregler för Stjärnbåt en.
1964 Bestämmelser antagna den 28 april 1964 för GKSS Stjärnbåt.
1964 Linjeritning för Stjärnbåten.

Riggritning för Stjärnbåten.
1965 Nya Bestämmelser för Stjärnbåten antagna av GKSS styrelse att gälla fr o m  1 januari 1965.
1966 Tilläggsbestämmelser för Stjärna 66 sid 11 bestämmelser. Sida 1 - 10 finns under år 1965 ovan.
1966 Seglarbladet nr 3 presenteras Stjärna 66 vilket innebar att man nu kunde segla med spinnaker.
1966 Byggritning för Stjärnbåten.

Mast- & bom-ritnin för Stjärnbåten.
1969 Beställningkontrakt för en Stjärna 66 hos Gustav Ekelund.
2014 De idag gällande ritningar från 1964 och 1966  för Stjärnbåten samlade på ett ställe
 
 
  Ritningar till transportvagga för Stjärnbåten
  Prisflaggor